Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 17 mei 2018

 

Wij appreciëren dat wij u informatie kunnen verschaffen via onze interacties met u, zowel in face to face gesprekken als via onze digitale platformen (zoals onze mobiele apps en websites) of via één van de andere manieren waarop u met ons in contact kunt komen.

 

Deze Privacyverklaring legt uit hoe ViiV Healthcare BV en zijn groep van vennootschappen (‘ViiV’, ‘wij’, en ‘ons’) de persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelen, gebruiken en delen, of hoe wij gegevens die op u betrekking hebben, verkrijgen of genereren. We vragen u om deze Privacyverklaring door te nemen. Indien u vragen hebt, kunt u met ons contact opnemen op een van de manieren die hierna worden beschreven onder de rubriek 'Contactgegevens ViiV '.

 

1. Welke persoonsgegevens verzamelen we en waar halen we ze vandaan?

 

Zorgverleners

 

Indien u een zorgverlener bent die uit hoofde van uw beroep met ons in contact staat, worden de volgende persoonsgegevens over u verzameld:

 • uw naam;
 • post- en emailadres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum, leeftijd;
 • geslacht;
 • contactvoorkeuren;
 • taal;
 • uw professionele informatie (zoals uw opleiding, beroep/functie, ziekenhuis, medische specialisatie, artsennummer of door de overheid afgeleverd identiteitsbewijs);
 • bepaalde gegevens van uw socialmedia-account dat u hebt gekoppeld aan uw ViiV-account;
 • activiteitengegevens, bijvoorbeeld of een email die we naar u hebben verstuurd werd geopend, of u een uitnodiging voor een webinar hebt aanvaard;
 • informatie over uw bezoeken aan onze websites, inclusief het door u gebruikte type browser en besturingssysteem, verbindingstijden, bekeken webpagina’s, aangeklikte URL’s, uw IP-adres en de pagina die u bezocht alvorens u naar onze websites surfte;
 • informatie over het apparaat, waaronder de unieke identificatiecode, model van de hardware, besturingssysteem en versie, mobiele netwerkinformatie;
 • uw antwoorden in eventuele onderzoeken waaraan u deelneemt, inclusief ziekte- of praktijkgerelateerde antwoorden (zoals een schatting van het aantal van uw patiënten die lijden aan een bepaalde aandoening); en
 • nota’s die we nemen, zoals meeting nota’s in de context van een visite van één van onze vertegenwoordigers

 

Consumenten

 

Indien u een lid van het publiek bent worden de volgende persoonsgegevens over u verzameld:

 • uw naam;
 • post- en emailadres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum, leeftijd;
 • geslacht;
 • postcode;
 • activiteitengegevens, bijvoorbeeld of een email die we naar u hebben verstuurd werd geopend;
 • informatie over uw bezoeken aan onze websites, inclusief het door u gebruikte type browser en besturingssysteem, verbindingstijden, bekeken webpagina’s, aangeklikte URL’s, uw IP-adres en de pagina die u bezocht alvorens u naar onze websites surfte;
 • informatie over het apparaat, waaronder de unieke identificatiecode, model van de hardware, besturingssysteem en versie, mobiele netwerkinformatie; en
 • uw antwoorden in eventuele onderzoeken waaraan u deelneemt.

 

We kunnen ook gegevens over u verwerken die informatie bevatten over uw gezondheidstoestand. Bijvoorbeeld: wanneer u ons informatie geeft over een gezondheidstoestand waarin u zich bevindt, wanneer we een verslag ontvangen dat u last kreeg van een bijwerking bij een van onze producten, of indien gezondheidsgegevens kunnen worden afgeleid uit informatie die u ons verstrekt wanneer u voor om het even welke reden met ons contact opneemt. Bij het verwerken van dit soort informatie over u zullen we, indien wettelijk vereist, de nodige stappen ondernemen om uw toestemming te krijgen zodat wij die informatie kunnen gebruiken.

 

Hoe verkrijgen we persoonlijke informatie over u?

 

Zorgverleners

 

We verzamelen uw persoonsgegevens tijdens de opvolging van onze technologietools en ‑diensten, zoals email communicatie naar en van ViiV. We verzamelen en genereren ook informatie over u wanneer u ons informatie verstrekt of wanneer u direct in contact staat met ons. Wanneer u zich bijvoorbeeld registreert op één van onze digitale platformen, contact hebt met één van onze verkoopmedewerkers, evenementen bijwoont die door ons worden georganiseerd of waar wij aanwezig zijn, en wanneer u contact opneemt met de klantendienst voor ondersteuning of om feedback te geven. We kunnen ook professionele informatie over u ontvangen via andere bronnen, zoals externe bronnen voor informatie over zorgverleners (waaronder openbare bronnen), social media-bedrijven in overeenstemming met hun autorisatieprocedures (bijvoorbeeld, voor de social media-accounts die u hebt gekoppeld aan uw ViiV-account), en uw patiënten (bijvoorbeeld indien ze ons hebben verteld dat u hun zorgverlener bent). We kunnen informatie combineren die we over u vanuit verschillende bronnen ontvingen, met inbegrip van de informatie die uw ons heeft verstrekt.

 

Consumenten

 

We verzamelen uw persoonsgegevens tijdens de opvolging van onze technologietools en ‑diensten, zoals email communicatie naar en van ViiV. We verzamelen en genereren ook informatie over u wanneer u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld via registratie- of feedbackformulieren op onze digitale platformen. We kunnen ook informatie over u ontvangen van onze leveranciers, bijvoorbeeld om te kunnen nagaan of u eventuele vouchers heeft ingewisseld voor onze producten of diensten. We kunnen informatie combineren die we over u vanuit verschillende bronnen ontvingen.

 

2. Op welke manier gebruiken we uw persoonsgegevens?

 

We gebruiken uw persoonsgegevens om:

 

A. U diensten te leveren, om:

 • de inhoud van onze digitale platformen te personaliseren op basis van uw gebruikersprofiel en wat u wel en niet leuk vindt, en om onze diensten te verbeteren;
 • u informatie te verschaffen, met inbegrip van marketingcommunicatie, via de door u gekozen kanalen, zoals email of webinar; en
 • indien u een zorgverlener bent, om meer te weten te komen over uw professionele praktijk en uw interesses.

 

 B. Met u in contact te komen om:

 • uw vragen en verzoeken om dienstverlening te beantwoorden, en uw feedback te vragen;
 • u belangrijke berichten te sturen, zoals wijziging van onze voorwaarden en van ons beleid; en
 • u technische meldingen, updates, veiligheidswaarschuwingen, supportmeldingen en administratieve berichten te sturen.

 

C. Onze dagelijkse activiteiten te beheren, om:

 • de geldende wetgeving, regels, voorschriften, richtlijnen, normen en sectorgebonden / professionele regels en voorschriften na te leven;
 • te voldoen aan vragen of verzoeken door plaatselijke en buitenlandse regelgevers, overheden, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties, een gerechtelijke procedure na te komen of een geschil op te lossen; en
 • onderzoek te doen naar en actie te ondernemen tegen gebruikers die onze regels schenden of die gedrag vertonen dat onwettelijk of schadelijk is voor anderen of voor de eigendom van anderen.

 

D. Onze dagelijkse activiteiten te verbeteren, om:

 • ons voor interne doeleinden zoals audit, gegevensanalyse en onderzoek te helpen bij het leveren en verbeteren van digitale platformen van ViiV, inhoud en diensten;
 • trends, gebruik en activiteiten in verband met onze producten en diensten op te volgen en te analyseren om inzicht te krijgen in welke delen van onze digitale platformen en diensten het meest interessant zijn en om het ontwerp en de inhoud van onze platformen te verbeteren; en
 • ervoor te zorgen dat we over bijgewerkte contactgegevens beschikken.

 

 Op welke grond maken we gebruik van uw persoonsgegevens?

 

 • Voor legitieme bedrijfsdoeleinden: Het gebruik van uw persoonsgegevens helpt ons om onze activiteiten uit te voeren en te verbeteren en om eventuele onderbreking van onze dienstverlening aan u te beperken. Het zorgt er ook voor dat we op een meer relevante en persoonlijke manier met u kunnen communiceren en dat we uw ervaring van onze producten en diensten efficiënt en doeltreffend kunnen maken.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en andere vragen naar informatie: Naleving van wetten, voorschriften, regels, normen en richtlijnen is belangrijk voor ons; we zouden in staat willen zijn om hieraan te voldoen, evenals aan andere verzoeken of vragen naar informatie, zoals toegelicht in deze verklaring. Ze bepalen de manier waarop we onze activiteiten uitvoeren en ze helpen ons om onze producten en diensten zo veilig mogelijk te maken. Wanneer we uw persoonsgegevens voor dit doeleinde gebruiken, kunnen we u waar mogelijk verzekeren dat we maatregelen zullen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Uw toestemming: Het is mogelijk dat we soms uw toestemming moeten vragen om uw persoonsgegevens te gebruiken voor één of meer van de hierboven toegelichte doeleinden. U hebt verschillende rechten wanneer we uw gegevens verwerken op grond van uw toestemming. Indien u bijvoorbeeld niet wilt worden opgenomen in één van onze mailinglijsten kunt u zich op ieder ogenblik uitschrijven door de instructies hiervoor onderaan onze promotionele emailberichten te volgen.

 

3. Soms delen we uw persoonsgegevens

 

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens delen met:

 

 • onze agenten en
 • onze leveranciers (zoals Pharmiweb Solutions, dat ons technologische oplossingen levert, en Wunderman Worldwide LLC, dat ons technologische ondersteuning biedt)
 • onze professionele adviseurs en auditoren;
 • onze dochterondernemingen (ViiV maakt deel uit van the GlaxoSmithKline (“GSK”) vernootschapsgroep;
 • regelgevers, overheden en wetshandhavingsinstanties;
 • hoven, rechtbanken, bemiddelaars en andere gerechtelijke comités; en
 • andere derde partijen in verband met de gedeeltelijke of volledige verkoop, fusie, verwerving of reorganisatie van onze activiteiten, of met de uitvoering van een gelijkaardige verandering van onze activiteiten (zoals een potentiële of feitelijke overnemer van die activiteit of adviseurs van die overnemer).

 

Overdracht buiten uw thuisland

 

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens overdragen buiten uw thuisland. De landen waarnaar uw persoonsgegevens worden overgedragen bieden mogelijk niet dezelfde bescherming voor uw persoonsgegevens als de wetten van uw thuisland. Deze landen kunnen zijn: Verenigde Staten en India, net als landen van de Europese Unie.

 

Wij zullen passende maatregelen nemen om te bewerkstelligen dat uw persoonlijke informatie beschermd en veilig blijft wanneer ze naar buiten uw thuisland wordt overgebracht in overeenstemming met de geldende wetgeving betreffende gegevensbescherming en privacy.  Deze maatregelen omvatten overeenkomsten voor gegevensoverdracht waarin standaardclausules voor gegevensbescherming van kracht zijn.  Meer informatie over overeenkomsten voor gegevensoverdracht vindt u hier.

 

Websites die wij niet bezitten of controleren

 

Het kan soms gebeuren dat we links aanbieden naar websites of mobiele apps die wij niet bezitten of controleren. Deze Privacyverklaring geldt niet voor die websites. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van die websites, gelieve de wettelijke en privacyverklaringen te controleren voor elke website of mobiele app die u bezoekt om inzicht te krijgen in hun privacypraktijken.

 

4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

 

Wij hanteren een beleid voor de bewaring van records dat verduidelijkt hoe lang wij uw persoonlijke gegevens bewaren. Als vuistregel bewaren we uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is (a) om aan de wetgeving te voldoen; (b) in verband met gerechtelijke stappen of een onderzoek waarin ViiV betrokken is; of (c) om u informatie en de door u gevraagde toegang tot digitale kanalen (zoals onze websites), onze producten en onze diensten te verschaffen.

 

5. Hoe veilig zijn uw persoonsgegevens?

 

We hanteren verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik of bekendmaking. Onze leveranciers worden zorgvuldig geselecteerd en dienen gepaste maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren. Helaas is het mogelijk dat de overdracht naar ons via het internet of via een mobiele telefoonverbinding niet volledig veilig is; eventuele overdracht is op uw eigen risico.

 

6. Uitoefening van uw rechten in overeenstemming met deze Privacyverklaring

 

U hebt het recht om:

 • op ieder ogenblik uw toestemming voor de verwerking van uw informatie in te trekken, waarbij we uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming;
 • ViiV vragen te stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de vraag om een exemplaar te krijgen van uw persoonsgegevens die worden bewaard door ViiV;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren en/of te verwijderen, of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of af te wijzen;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te verkrijgen en te gebruiken voor uw eigen doeleinden via diverse diensten; en
 • klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit of bij een rechtbank indien uw rechten op gegevensbescherming werden geschonden of indien u schade heeft geleden door de onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wat indien u ons uw persoonsgegevens niet wenst te verstrekken?

 

Indien u de mogelijkheid krijgt om uw persoonsgegevens met ons te delen, kunt u er altijd voor kiezen om dat niet te doen.

 

Indien u ervoor kiest ons uw persoonlijke gegevens niet mee te delen, u er niet mee instemt dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken of u uw eventueel akkoord voor de verwerking wenst in te trekken, dan respecteren wij deze vragen in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.  Dit kan echter betekenen dat we niet in staat zijn de noodzakelijk handelingen uit te voeren om de voormelde doeleinden te realiseren. Dit kan ook betekenen dat u geen gebruik zult kunnen maken van de door ons aangeboden diensten en producten.

 

ViiV kan verplicht zijn of het recht hebben om uw gegevens te verkrijgen om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen en om onze rechten en belangen te vrijwaren en uit te oefenen.

 

7. Cookies en andere technologieën

 

De websites, online diensten, interactieve toepassingen, emailberichten en advertenties van ViiV kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën zoals apparaatherkenning om de gebruikerservaring te verbeteren, ons te helpen begrijpen hoe onze platformen worden gebruikt – bijvoorbeeld: welke delen van onze websites werden bezocht en welke emailberichten werden geopend – en om de doeltreffendheid te meten van onze advertenties en diensten. We verwerken informatie die werd verzameld via cookies en andere technologieën doorgaans niet als persoonsgegevens. Voor zover Internet Protocol (IP) of gelijkaardige identificatoren wettelijk als persoonsgegevens worden beschouwd, verwerken we ook deze identificatoren en gegevens verzameld via cookies en andere technologieën echter als persoonsgegevens.

 

Meer informatie over cookies

 

Met het oog op een optimaal gebruik van onze websites maken we soms gebruik van cookies. Een cookie is een unieke cijfercode die wordt overgedragen naar de browser van uw computer om uw interesses en voorkeuren te volgen en om u te herkennen als een terugkerende bezoeker. Gegevens kunnen automatisch worden verzameld door cookies en andere technologieën. Om te weten te komen hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens automatisch worden verzameld, kunt u de rubriek ‘U hebt de controle over uw persoonsgegevens’ hierna raadplegen. We wijzen u erop dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zullen zijn indien cookies worden uitgeschakeld.

 

We maken gebruik van cookies voor verschillende doeleinden:

 

 • Essentiële activiteiten

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de ViiV-websites.

 

 • Functioneel

We gebruiken cookies en andere technologieën om uw keuzes te respecteren over de manier waarop ViiV-platformen voor u moeten werken wanneer u die gebruikt. We gebruiken bijvoorbeeld functionele cookies om persoonsgegevens te herinneren wanneer u een bezoek brengt aan onze websites zodat we u een eenvoudigere en persoonlijkere ervaring kunnen bieden.

 

 • Prestatie/Analyse

We maken gebruik van cookies om de prestaties van onze sites te analyseren, te handhaven, te beheren en permanent te verbeteren. We maken gebruik van cookies om het gebruik van onze sites en digitale communicatiekanalen te analyseren. We kunnen bijvoorbeeld gegevens verkrijgen uit communicatie die u aanvraagt en zo ook nagaan of u een emailbericht hebt geopend of doorgestuurd of geklikt hebt op de inhoud ervan. Dat geeft ons feedback over de doeltreffendheid van onze communicatie en helpt ons om de informatie te leveren die u interessant vindt.

 

 • Derden

Het is mogelijk dat we onze zakenpartners toestaan om gebruik te maken van cookies op de ViiV-websites voor de hierboven toegelichte doeleinden – zie verder voor meer informatie.

 

Reclame door derden en online behavioral advertising

 

U kunt advertenties voor ViiV-producten en -diensten te zien krijgen op websites van derden en mobiele diensten gebaseerd op online gebruikersgedrag. Daarnaast kunnen onze reclamepartners cookies plaatsen en gebruiken op websites van ViiV en op websites van derden om gegevens te verzamelen over uw activiteiten en om u op die manier online advertenties te tonen die gebaseerd zijn op uw interesses. Dat staat bekend als online behavioral advertising of ‘OBA’. [Indien die zakenpartners de toestemming krijgen om persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, dienen ze zich aan u te identificeren en u op de hoogte te brengen van de manier waarop zij uw persoonsgegevens gebruiken.]

 

Zie hierboven voor meer informatie over cookies. Indien u niet wenst dat er gebruikgemaakt wordt van OBA, zie de rubriek ‘U hebt de controle over uw persoonsgegevens’ hierna.

 

8. U hebt de controle over uw persoonsgegevens

 

Zodra u ons uw persoonsgegevens hebt gegeven, zijn er verschillende manieren waarop u kunt regelen hoe die gegevens worden verwerkt, zonder dat u de rechten moet uitoefenen die worden toegelicht in deze Privacyverklaring.

 

Beheer van uw accountinstellingen

Indien u een account hebt aangemaakt bij ViiV kunt u bepaalde persoonsgegevens die door ViiV worden bewaard beheren door uw ViiV vertegenwoordiger te contacteren.

 

Beheer van promotionele email

Indien u geen promotionele emailberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de link onderaan onze promotionele emailberichten.

 

Beheer van uw cookies en andere voorkeuren

In heel wat webbrowsers kunt u uw voorkeuren beheren. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of bepaalde cookies worden verwijderd. Het is mogelijk dat u andere trackingtechnologieën kunt beheren op dezelfde manier waarop u uw cookies beheert via de voorkeuren van uw browser.

 

Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren of te verwijderen, wijzen we u erop dat het mogelijk is dat niet alle elementen van de digitale ViiV-platformen werken zoals bedoeld en dat uw surfervaring op onze websites kan worden aangetast.

 

Afzien van online behavioral advertising

Wanneer u dergelijke reclame van ViiV ontvangt, ziet u een icoontje ‘Ad Choices’. Als u op het icoontje of op de link klikt, komt u terecht op een website waar u kunt kiezen om het gebruik van gegevens over uw browsergeschiedenis die worden gebruikt met het oog op online behavioral advertising te beheren of om dit niet meer toe te staan. Op uw mobiel toestel hebt u mogelijk ook een instelling ‘Limit Ad Tracking’ (bij iOS-toestellen) of een instelling ‘Opt out of Interest-Based Ads’ (Android) waarmee u het gebruik van informatie over uw gebruik van apps met het oog op het aanbieden van reclame afgestemd op uw interesses kunt beperken.

 

Indien u aangeeft dat u dat niet meer wenst toe te staan, is het mogelijk dat u nog steeds online reclame te zien krijgt, waaronder reclame van ViiV die gebaseerd is op andere gegevens (bijvoorbeeld op de inhoud van de pagina die wordt bekeken en niet op uw eerdere webbrowseractiviteit). In sommige gevallen kunnen nog steeds gegevens over uw browseractiviteit worden verzameld door derden-adverteerders, maar zij zullen die gegevens niet gebruiken om reclame te tonen die gebaseerd is op uw online browsergeschiedenis.

 

Voor meer informatie over de keuzes die adverteerders doorgaans aanbieden aan personen om te beïnvloeden hoe informatie over hun online activiteiten doorheen de tijd en via diverse websites van derden of online diensten wordt verzameld en gebruikt, verwijzen we naar het Network Advertising Initiative via http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, de Digital Advertising Alliance via http://www.aboutads.info/, of de European Digital Advertising Alliance via http://youronlinechoices.eu/.

 

9. Ons contacteren

 

Contactgegevens ViiV

Voor al uw vragen en verzoeken met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke informatie, of voor bijkomende informatie, kan u ons contacteren op contact-NL@viivhealthcare.com

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens

ViiV Healthcare BV, Huis ter heideweg 62; 3705 LZ ZEIST  is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.    U kan onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren via BE-NL.CPA@gsk.com.

 

 

NL/HIV/0007/18, mei 2018